Forhåndsvarsel innkalling generalforsamling 2018 Pepperstad.net
Publisert av Jan Hellevik, Nyhetskategori: Nyheter

Innkallingen er oppdatert. Se her.

 

Styret i Pepperstad.net innkaller medlemmene til

GENERALFORSAMLING 2018 PEPPERSTAD.NET

Tidspunkt: Tirsdag 24. april 2018, kl. 20:00 (fremmøte kl. 19:45)

NB! NB! Sted: Kommunestyresalen–Vestby Rådhus(hovedinngang)

Innkallingen til og referatet fra generalforsamlingen samt våre vedtekter vil være tilgjengelig på vår nettside: www.pepperstad.net. Dersom du har behov for å motta en papirversjon av disse fra oss (gratis) kan du fylle ut og returnere slippen nederst på denne siden eller sende oss en epost.

Det er tidligere vedtatt på en generalforsamling at papirversjon av innkallingen samt referatet kun blir distribuert til de medlemmer som skriftlig ber om dette. Dette for å spare kostnader.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen:

Frist: Mottatt av styret senest innen 15. mars 2018.

Sendes: Til e-postadressen: info@www.pepperstad.net

eller til postadresse:

Pepperstad.net Postboks 240

1541 Vestby

 

Innkallingen vil være tilgjengelig på vår nettside senest 3. april 2018. Referatet vil være tilgjengelig på vår nettside senest 12. juni 2018.

 

Vel møtt! Pepperstad Skog 20.02.2018

Kommentarer Ingen kommentarer »
Varsel om innkalling til generalforsamling i Pepperstad skog vel 2018
Publisert av Ola Bjørnstad, Nyhetskategori: Nyheter

Varsel om innkalling til generalforsamling 2018

Kommentarer Ingen kommentarer »
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 2017
Publisert av Jan Hellevik, Nyhetskategori: Nyheter

Les mer her: https://www.pepperstad.net/pepperstadnet/generalforsamling/

Tilbudet som ble valgt, samt referat fra generalforsamlingen:

Pepperstad.net HFC oppgradering 27.9.2017 ref

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 21.11.2017

 

Kommentarer Ingen kommentarer »
Anbudsdokumenter fiber
Publisert av Jan Hellevik, Nyhetskategori: Nyheter

Dokumentene som er brukt i anbudsrunden er publisert her: https://www.pepperstad.net/pepperstadnet/

 

 

Kommentarer Ingen kommentarer »
Fremmede arter, hageavfall og brunsnegler 2017
Publisert av Ola Bjørnstad, Nyhetskategori: Nyheter

Informasjonsplakat til velforeningene

Kommentarer Ingen kommentarer »
Referat fra generalforsamlinga i Pepperstad.net 2017
Publisert av Ola Bjørnstad, Nyhetskategori: Nyheter

Referat Generalforsamling Pepperstad.net 26.04.2017

Kommentarer Ingen kommentarer »
Referat fra generalforsamling i Pepperstad skog vel 2017
Publisert av Ola Bjørnstad, Nyhetskategori: Nyheter

Referat fra generalforsamling i Pepperstad skog vel 2017

Kommentarer 1 Kommentar »
Innkalling til generalforsamling i Pepperstad skog vel 2017
Publisert av Ola Bjørnstad, Nyhetskategori: Nyheter

Innkallinga finner du her: Generalforsamling i PSV 20.4.2017

Kommentarer 2 Kommentarer »
Innkalling til generalforsamling pepperstad.net 2017
Publisert av Jan Hellevik, Nyhetskategori: Nyheter

Les mer https://www.pepperstad.net/?page_id=149 – forhåndsvarsel dokumentet er byttet ut med ordinær innkalling.

 

Kommentarer Ingen kommentarer »
Referat GF 2016 Pepperstad.net
Publisert av Jan Hellevik, Nyhetskategori: Nyheter

Referat Generalforsamling 2016

Kommentarer Ingen kommentarer »
« Eldre nyheter Ferskere nyheter »